3DS MAX 557 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 549 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 651 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...