3DS MAX 497 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 457 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 568 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...