3DS MAX 681 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 670 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 787 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...