3DS MAX 745 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 734 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 847 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...