3DS MAX 638 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 629 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 729 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...