3DS MAX 584 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 580 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 682 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...