3DS MAX 437 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 359 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 484 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...