Styles 1 774 0

Греческий орнамент / Yunan naxışları...

Styles 1 133 0

Ассиро-Вавилонский орнамент/ Vavilon naxışları...

Styles 1 179 0

Египетский орнамент/ Misir naxışları...