3DS MAX 656 0

Dekor spot, asand yol ile qoyulması....