3DS MAX 697 0

Dekor spot, asand yol ile qoyulması....