3DS MAX 769 0

Dekor spot, asand yol ile qoyulması....