3DS MAX 951 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 921 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 1 065 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...