3DS MAX 925 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 889 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 1 027 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...