3DS MAX 857 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 828 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 974 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...