3DS MAX 1 026 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 982 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 1 127 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...