3DS MAX 971 0

Bir neçə proqramın köməyi ile Çöl reklamı eskizi düzəltmə....

Corel 933 0

Mətnlə kiçik əməliyyat....

Corel 1 082 0

Simmetria haqqında qısa anlayış...