Corel 1 908 0

Sadə gül ləçəkləri formasında dərs....