3DS MAX 1 967 0

Dekor spot, asand yol ile qoyulması....