3DS MAX 1 617 0

Dekor spot, asand yol ile qoyulması....